Rūpējoties par vidi, mēs, VENDEN, jau daudzus gadus īstenojam dažādus pasākumus, kas vērsti uz dabas resursu saglabāšanu, vides aizsardzību, energoefektivitātes paaugstināšanu un zaļā dzīvesveida popularizēšanu.

Šajā deklarācijā esam apkopojuši nozīmīgākās pēdējo gadu laikā īstenotās aktivitātes, kuras vieno viens mērķis - maksimāli samazināt gan jau zināmu, gan jaunu produktu ražošanas ietekmi uz vidi, vienlaikus saglabājot to nemainīgi augsto kvalitāti atbilstoši patērētāju vēlmēm.

Šajā deklarācijā jūs uzzināsiet, kādas darbības mēs īstenojam dažādās jomās:

Mēs esam pārliecināti, ka šāda integrēta pieeja visām ar uzņēmējdarbību saistītajām jomām ir veids, kā ilgtermiņā samazināt mūsu ietekmi uz vidi.

Mēs, VENDEN, aicinām ikvienu rūpēties par apkārtējo vidi un saudzēt mūsu planētas Zeme resursus!

Balva Zaļākais Latvijas zīmols

Katru gadu videi draudzīgākie Latvijas uzņēmumi saņem Baltic Brand Ranking balvu kategorijā Zaļākais Latvijas zīmols. Arī VENDEN regulāri iekļūst šī topa 20 labāko sarakstā, 2021. gadā pat iegūstot augsto 3. vietu.

Tomēr ar apbalvojuma saņemšanu nekas nebeidzas – mēs turpinām strādāt pie tālākas attīstības un dažādu inovāciju ieviešanas, kas palīdz samazināt plastmasas daudzumu ražošanā. Tikpat būtisks mūsu darbības virziens ir arī produktu ergonomikas un to lietošanas ērtuma uzlabošana.

Būt saudzīgiem pret dabu un turpināt piedāvāt klientiem pēc iespējas dabīgākus un veselīgus produktus ir viens no galvenajiem VENDEN mērķiem.

Ražošana

Ražošanas process nozīmē nepārtrauktu kvalitātes kontroli un attīstību, procesu un tehnoloģiju uzlabošanu, jaunu materiālu un izejvielu izmantošanu. To nosaka gan iekšēji lēmumi par efektivitāti un lietderību, gan izmaiņas patērētāju pieprasījumā, dažādas tirgus tendences un regulas Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanā. Plastmasas un kartona iepakojumi neizbēgami ir daļa no mūsu produktu ražošanas cikla, tāpēc regulāri īstenojam dažādas aktivitātes ar mērķi arvien samazināt ražošanas ietekmi uz vidi.

Pārstrāde

Strauji pasliktinoties globālajai situācija pasaulē attiecībā uz atkritumu daudzumu vidē, Eiropas Savienība regulāri veicina dalībvalstu pāreju uz aprites ekonomiku, kas paredz esošo materiālu un produktu koplietošanu, iznomāšanu, atkārtotu izmantošanu, remontu, atjaunošanu un pārstrādi pēc iespējas ilgākā laika periodā. Tādējādi tiek pagarināts produktu aprites cikls, kas praksē nozīmē centienus līdz minimumam samazināt atkritumu apjomu.

Daba un apkārtējā vide

Mēs varam lepoties, ka dzīvojam ļoti zaļā valstī, kuras sauszemes teritoriju vairāk nekā 50% apjomā klāj meži. Tomēr Latvijā ik gadu samazinās dabīgo pļavu īpatsvars, bet citviet pasaulē samilzt dažādas globālas problēmas, tostarp saldūdens resursu pieejamība.

Rūpes par vidi, Latvijas floras, faunas un biotopu saglabāšana ir mūsu sabiedrības kopīgais ilgtermiņa uzdevums, tāpēc ik gadu īstenojam dažādas aktivitātes esošo dabas resursu saudzēšanai un atjaunošanai. Arī mūsu pamatproduktus, avota ūdeni VENDEN Mežavots un dabīgo minerālūdeni VENDEN, rada pati daba.

Administratīvie pasākumi

Varētu domāt, ka ģimenes, uzņēmuma vai vienas valsts ietekme uz dažādām globālām vides problēmām ir pavisam necila. Tomēr pat sīkās, reizēm šķietami maznozīmīgās izmaiņas katra cilvēka rīcībā ir neliels solis pretim zaļākai un tīrākai pasaulei. Šo iemeslu dēļ mēs, VENDEN, regulāri analizējam arī administratīvos procesus un dažādu uzņēmuma nodaļu, tostarp loģistikas, darbu, meklējot arvien jaunus veidus, kā saudzēt dabas resursus.

Sabiedriskie pasākumi

Nozīmīga daļa no mūsu korporatīvās sociālās atbildības ir apņemšanās vēstīt plašākai sabiedrības daļai par nepieciešamību saudzēt un aizsargāt dabas resursus, ikdienā ar katru gadu arvien vairāk atbalstot dažādas zaļa un aktīva dzīvesveida iniciatīvas. Izpratne par mūsu rīcības ietekmi un vidi un tās aizsardzību ir jāveido jau bērnībā, tāpēc jau vairākus gadus īstenojam aktivitātes, kas vērstas uz pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu. Ieguldot laiku un līdzekļus šobrīd, mēs lolojam cerības par zaļi domājošu un atbildīgu jauno paaudzi!

VENDEN – dabas vērtība no Gaujas Nacionālā parka

Atgriezties uz www.venden.lv