Katru gadu 22. martā pasaule atzīmē Pasaules Ūdens dienu. Šos svētkus iedibināja Apvienoto Nāciju Organizācija, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību šī dabas resursa kvalitātei un vērtībai, jo tikai 1% ūdens krājumu uz mūsu planētas virsmas ir piemēroti un droši lietošanai uzturā.

Lai vērstu uzmanību uz pastāvošo ūdens resursu krīzi pasaulē un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību situāciju steidzami uzlabot, mēs pasludinām martu par ūdens mēnesi un aicinām piedalīties bērnus 2023. gada zīmējumu konkursā!

2022. gadā izsludinātajā konkursā par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē" augošajai jaunajai Zemes iedzīvotāju paaudzei – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem – saņēmām ļoti lielu atsaucību. Kopumā tika iesūtīti vairāk nekā 3400 zīmējumi no 330 izglītības iestādēm, tāpēc esam nolēmuši konkursu organizēt arī šogad!

Aicinām piedalīties konkursā visas Latvijas pirmsskolas izglītības iestādes un izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas! No 17. līdz 29. martam jauno mākslinieku darbi tiks nodoti publiskajam balsojumam, pēc kura rezultātiem tiks noteikti 40 uzvarētāji, kā arī žūrijas vērtējumam, kura rezultātā tiks noteikti 25 uzvarētāji un 25 pateicības rakstu par māksliniecisko izpildījumu ieguvēji. Starp visiem konkursā iesūtītajiem darbiem vienam VENDEN piešķirs arī savu simpātiju balvu un īpašas balvas uzvarētājiem – zīmējumu autoriem.

Diplomi būs visiem!

Jaunajā gadā – vairāki uzlabojumi!

Esam ņēmuši vērā pagājušā gada konkursa dalībnieku viedokli un ieteikumus, tāpēc šogad konkursa norisē tiek ieviesti vairāki uzlabojumi:

Šogad vēl lielāks kopējais balvu fonds – 6000 EUR!

Godalgotās vietas ieguvušo zīmējumu autori gan individuālās, gan grupu nominācijās saņems balvu arī no ģimenes izklaides un atpūtas parka ADVENTICA, kas atrodas Rīgā, iepirkšanās centrā Olimpia.

Visiem iesūtīto zīmējumu autoriem un to pārstāvētajām izglītības iestādēm – diplomi par dalību konkursā!

Un atgādinām – katra pirmsskolas izglītības iestāde vai izglītības iestāde, kurā īsteno pirmsskolas izglītības programmas, var uzvarēt un iegūt balvas vairākās kategorijās!
 

* Balvas netiek izsniegtas skaidrā naudā; tā ir nosacīta summa, par kuru izglītības iestādēm, kurās mācās uzvarētāji, būs iespēja papildināt savu sporta inventāru vai izglītības procesam nepieciešamos materiālus.

2022. gada pieredze: kāds ir noslēpums, lai uzvarētu publiskajā balsojumā?

Publiskās balsošanas rezultāti 2022. gadā organizētajā konkursā pierādīja, ka visaugstākos rezultātus iegūst draudzīgi un aktīvi kolektīvi, kuri aicina par iesūtītajiem zīmējumiem balsot ne tikai grupiņas audzēkņu vecākus, bet arī citus iestādes pārstāvjus, mikrorajona, apdzīvotas vietas vai pat visas pilsētas iedzīvotājus. Tāpēc gadījumā, ja jūsu bērnam vai pārstāvētajam audzēknim ir izdevies skaists un interesants zīmējums, droši aiciniet līdzcilvēkus par to balsot! Pat visskaistākais zīmējums var saņemt nelielu balsu skaitu, ja par to neviens neuzzinās.

Atgādinām, ka aicināt citus balsot par konkursā iesūtītajiem bērnu zīmējumiem ir atļauts, bet ir aizliegts par to apmaiņā piedāvāt kādas materiālas vai nemateriālas vērtības. Mēs rūpīgi sekojām un analizējām 2022. gada konkursa balsojumu un arī šogad pārliecināsimies, lai tas norisinās atbilstoši konkursa noteikumiem.

Kā iesūtītos zīmējumu vērtēs mūsu radošā žūrija?

Arī šogad visus iesūtītos bērnu zīmējumus izvērtēs neatkarīga radošā žūrija, kuras sastāvā ir trīs mākslinieki, Latvijas Mākslinieku savienības biedri un Baldones Mākslas skolas pedagogi: Tālivaldis Muzikants, Ieva Muzikante un Sandra Lagzdiņa.

Žūrija izvērtēs konkursā iesūtītos bērnu zīmējumus atbilstoši noteiktiem kritērijiem:

Konkursa 1. posms
Veidojam zīmējumus par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē"

Konkursa 2. posms
Augšupielādējam darbus vietnē www.udensdiena.lv

Konkursa 3. posms
Aktīvi piedalāmies balsošanā kopā ar draugiem

Konkursa 4. posms
Rezultātu paziņošana un apbalvošana

Kas ir Pasaules Ūdens diena?

1992. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija pasludināja katra gada 22. martu par Pasaules Ūdens dienu. Tās mērķis ir pievērst uzmanību ūdens pieejamībai un kvalitātei un atgādināt katram cilvēkam par tā vērtību, par nepieciešamību aizsargāt un rūpēties par mūsu planētas ūdens resursiem, jo jau šodien 2 miljardi cilvēku ir spiesti dzīvot bez piekļuves ūdenim, kas būtu drošs dzeršanai.

Katru gadu Pasaules Ūdens dienai tiek izvēlēta kāda noteikta tēma. Šogad tās mērķis ir veicināt pārmaiņas, lai ātrāk atrisinātu ūdens resursu un sanitārijas krīzi. Tā ietekmē ikvienu, tāpēc jārīkojas ir visiem. Katra ģimene, skola un kopiena var veicināt situācijas uzlabošanos, mainot ūdens lietošanas paradumus savā dzīvē.

Esi daļa no pārmaiņām, kuras vēlies redzēt pasaulē – dari to, kas ir tavos spēkos!

Lai veicinātu pārmaiņas, mums ir jārīkojas. Sāc šodien!

Atpakaļ uz venden.lv