Pasūtīt 0 gab. (0.00 €)
Pievienoties savam kontam
Aizmirsāt paroli?
KĻŪT PAR KLIENTU
Zvaniet mums

DABĪGAIS MINERĀLŪDENS

Kur iegūst:

Dabīgais minerālūdens VENDEN tiek iegūts vienā no Latvijas skaistākajām vietām – gleznainajā Gaujas nacionālajā parkā, vietā, kur agrāk atradās slavenā dziednīca „Cīrulīši”. Dabas radīto minerālūdeni VENDEN iegūst no atradnes „Cīrulīši” dziļurbuma Nr.DB 7642.  Tas ir dabīgs ūdens ar mazu minerālsāļu saturu un lielisku garšu. Urbums atrodas blakus VENDEN ražotnei, līdz ar to tam nav nepieciešama papildus transportēšana, kā arī nav jāveido uzkrājumi, tas tiek paņemts tik daudz, cik nepieciešams.

Šim minerālūdenim ir sena vēsture: no pagājušajā gadsimta 40. gadu beigām līdz 90. gadu sākumam, šeit atradās slavenā dziednīca “Cīrulīši”, kur atpūsties un ārstēties ieradās cilvēki ne tikai no kaimiņvalstīm, bet arī no Eiropas, un minerālūdeni izmantoja veselības atjaunošanas procedūrās.

Ūdens ieguves vietai izsniegtas:
Minerālūdenim VENDEN ir zema mineralizācijas pakāpe un optimāla minerālu kombinācija, tas lietojams bez ierobežojuma;
Būtiskākās sastāvdaļas:
sausne
0.30 - 0.42 g/l
HCO3- (Hidrogēnkarbonāti)
260 - 390 mg/l
SO42- (Sulfāti)
30 - 80 mg/l
Cl- (Hlorīdi)
0.5 - 9 mg/l
Ca2+ (Kalcijs)
65 - 105 mg/l
Mg2+ (Magnijs)
15 - 35 mg/l
Na+ (Nātrijs)
1 - 7 mg/l
K+ (Kālijs)
1 - 6 mg/l
pH (negāzēts)
7.2 - 7.8
pH (gāzēts)
4.5 - 7.8
Kopējā cietība ir no 5.2 - 7.50 mg - ekv/l, jeb pēc zemākminētās mērvienības 2.6 - 3.75 mmol/l
Kopējā dzelzs saturs <0.2 mg/l
Atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:
dabīgais minerālūdens VENDEN atbilst LR MK Noteikumiem Nr.736 „Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni”, to apliecina akreditētas sertifikācijas iestādes BALTSERT sertifikāts;
PET ūdens pudeles un korķi atbilst drošības un nekaitīguma prasībām, to apliecina ražotāju izsniegtie atbilstības sertifikāti.
Kāds tilpums:
Dabīgais minerālūdens VENDEN, kas tiek pildīts 0.37 l, 0.5 l, 0.75 l, 1.5 l PET pudelēs, kā arī 0.25 l un 0.75 l stikla pudelēs.
Klasifikācija:
Vadoties pēc Dabas resursu nodokļa likumā noteiktās klasifikācijas, dabīgais minerālūdens VENDEN atbilst vidējās vērtības pazemes ūdeņiem.
VIDEO
PAR RAŽOŠANAS
PROCESU

RAŽOŠANAS PROCESS

VENDEN dabīgais minerālūdens tiek iegūts no dziļurbuma

VIDEO
PAR RAŽOŠANAS
PROCESU

RAŽOŠANAS PROCESS

Ūdens tiek attīrīts no iespējamiem dabiskajiem piesārņojumiem (smilšu graudiņi) ar mehāniskajiem filtriem

VIDEO
PAR RAŽOŠANAS
PROCESU

RAŽOŠANAS PROCESS

Pudeles tiek ražotas uz vietas ar pudeļu izpūšanas mašīnas palīdzību

VIDEO
PAR RAŽOŠANAS
PROCESU

RAŽOŠANAS PROCESS

Pēc pudeļu izpūšanas un pirms pildīšanas pudeles tiek rūpīgi izskalotas apskalošanas karuselī

VIDEO
PAR RAŽOŠANAS
PROCESU

RAŽOŠANAS PROCESS

Pēc pudeļu skalošanas minerālūdens tiek iepildīts pudelēs un tās tiek aizkorķētas;

VIDEO
PAR RAŽOŠANAS
PROCESU

RAŽOŠANAS PROCESS

Pēc uzpildīšanas pudeles tiek aplīmētas ar atbilstošām etiķetēm

VIDEO
PAR RAŽOŠANAS
PROCESU

RAŽOŠANAS PROCESS

Pirms fasēšanas tiek veikta gatavas produkcijas vizuāla kvalitātes kontrole: uzpildes līmenis, etiķetes esamība, uzlīmēšanas un aizkorķēšanas kvalitāte, marķējuma atbilstība.

Sertifikāti

VENDEN ražošanas procesu uzrauga Pārtikas un veterinārais dienests. Kopš 2011. gada VENDEN ražotne ir sertificēta atbilstoši ISO 22000 : 2005 standarta “Pārtikas drošības pārvaldības sistēma” prasībām. Uzņēmumā ir kvalitātes kontroles laboratorija, kura arī tiek vērtēta atbilstoši ISO 22000 : 2005 prasībām. Dabīgā minerālūdens VENDEN kā arī avota ūdens VENDEN Mežavots ieguve un ražošana ir sertificēta Latvijas Sertifikācijas Centrā.

Ar ko atšķiras dabīgais ūdens no dzeramā ūdens:

Dabīgais minerālūdens un avota ūdens ir mikrobioloģiski nekaitīgs ūdens, kas tiek iegūts no pazemes ūdens atradnes pa vienu vai vairākām dabiskām vai urbtām izejām un atšķiras no dzeramā ūdens pēc sastāva un temperatūras nemainīguma ieguves vietas dabisko svārstību robežās. Dabīgais minerālūdens un avota ūdens netiek ne ķīmiski, ne kādā citā veidā apstrādāts, izņemot mehānisko filtrāciju, lai nofiltrētu iespējamos mehāniskos piemaisījumus, piemēram, smilšu graudiņus. Patērētājs ūdeni saņem tādu, kādu radījusi daba;
Dzeramais ūdens ir virszemes un pazemes ūdens, kurš neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas paredzēts patēriņam cilvēku uzturā, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā, tirdzniecībai, kā arī izmantošanai pārtikas ražošanai, neatkarīgi no piegādes veida (pa ūdensvadu, cisternās vai fasējumā). Dzeramais ūdens tiek apstrādāts dažādos veidos,- ķīmiski, fizikāli, termiski, atkarībā no tā izmantošanas mērķa.

Noderīga informācija par dabīgo ūdeni:

Dabiskas izcelsmes ūdeņi ir līdz šim populārākā izvēle Eiropas Savienībā: dabīgā minerālūdens un avota ūdens patēriņš kopā veido 97% no kopējā tirgus apjoma;

Jo augstāka mineralizācija ūdenī, jo sāļāka ir tā garša;

Paaugstinātas mineralizācijas minerālūdeni jālieto ierobežotā daudzumā, tie nav piemēroti bērniem, kuri jaunāki par septiņiem gadiem;

Uz minerālūdens pudeles etiķetes ražotājam ir obligāti jānorāda ieguves vieta un būtiskākās ūdens sastāvdaļas;

Dabīgais minerālūdens paredzēts lietošanai uzturā dabīgā, neapstrādātā veidā;

Pasaules slavenāko dabīgo minerālūdeņu izcelsme vienmēr saistīta ar kalniem, jo tur gaiss un ūdens vienmēr ir bijis tīrāks.

KO DARĀM TĀLĀK?

KĻŪT PAR VENDEN KLIENTU
BEZMAKSAS PIEGĀDE
PIEGĀDE 5/6 DIENAS NEDĒĻĀ
PIEGĀDE VISĀ LATVIJĀ
IEKĀRTU TEHNISKĀS EKSPERTĪZES
DEGUSTĀCIJAS, PREZENTĀCIJAS