Pasūtīt 0 gab. (0.00 €)
Pievienoties savam kontam
Aizmirsāt paroli?
KĻŪT PAR KLIENTU
Zvaniet mums

INFO

Mājas lapas lietošanas noteikumi

Mājas lapas lietošanas noteikumi ir attiecināmi uz SIA VENDEN (Reģ.nr. 40003325121) mājas lapu www.venden.lv.

Apmeklējot SIA VENDEN mājas lapu, iepazīstoties ar tajā publicēto informāciju, vai izmantojot ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot mājas lapas lietošanas noteikumus.

Mājas lapas lietošanas noteikumi ir publicēti mājas lapā un ir brīvi pieejami ikvienam lapas lietotājam.

SIA VENDEN mājas lapa ar adresi www.venden.lv ir vienīgā oficiāla uzņēmuma mājas lapa. Tajā publicētā informācija atspoguļo SIA VENDEN darbību, mērķus, kā arī piedāvātās preces un sniegtos pakalpojumus.

SIA VENDEN mājas lapas īpašnieks un administrators ir SIA VENDEN un tam ir tiesības grozīt un papildināt mājas lapas lietošanas noteikumus.

SIA VENDEN mājas lapā publicētā informācija ir patiesa un autentiska, tā atbilst drošas informācijas standartiem.

SIA VENDEN mājas lapā publicētās informācijas mērķis ir ērtā un pārskatāmā veidā informēt tās lietotājus par SIA VENDEN piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, kā arī sniegt izglītojošu informāciju par ūdens nozari kopumā.

SIA VENDEN mājas lapā sniegtā informācija nav uzskatāma par SIA VENDEN saistošu piedāvājumu, ja vien mājas lapā nav norādīts pretējais. SIA VENDEN mājas lapā ievietotajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs.

SIA VENDEN neuzņemas atbildību, ja mājas lapa nav pieejama lietotājam SIA VENDEN neatkarīgu iemeslu pēc.

Mājas lapā publicētā informācija var tikt mainīta, papildināta vai izņemta bez brīdinājuma vai īpaša paziņojuma. SIA VENDEN neapliecina un negarantē to, ka mājas lapa un tajā norādītie pakalpojumi darbosies bez pārtraukumiem. SIA VENDEN nodrošina mājas lapas darbību un uztur tās funkcionalitāti saskaņā ar informācijas apriti regulējošiem tiesību aktiem.

SIA VENDEN neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, nejaušiem, neiegūto peļņu, u.c.), kas lapas lietotājam vai trešajām personām radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.

SIA VENDEN mājas lapa var saturēt saites uz citām fiziskām vai juridiskām personām piederošām vai pārraudzītām mājaslapām. SIA VENDEN neuzņemas atbildību par citu fizisko vai juridisko personu piederošo vai pārraudzīto mājas lapu saturu vai piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot SIA VENDEN mājas lapā izvietotās saites.

SIA VENDEN mājas lapas lietotājiem aizliegts veikt vai pieļaut darbības, kas būtu vērstas pret mājas lapas sistēmas drošību, stabilitāti un ātrumu. Aizliegts veikt jebkādas darbības, kā rezultātā tiek mainīts mājas lapas kods, funkcionalitāte vai saturs.

SIA VENDEN mājas lapā esošie autoru darbi, tai skaitā grafiskie attēli, fotogrāfijas, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija ir SIA VENDEN īpašums un autortiesību objekts. Mājas lapas vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai kāda citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot, ja ir saņemta SIA VENDEN rakstiska piekrišana.

Plašsaziņas līdzekļi drīkst izmantot informāciju bez SIA VENDEN rakstiskas atļaujas tikai gadījumā, ja izmantotā informācija tiks izmantota nekomerciāliem nolūkiem, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām par autortiesībām, norādot atsauces uz SIA VENDEN mājas lapu. SIA VENDEN nenes atbildību par pārpublicētās informācijas aktualitāti.

SIA VENDEN mājas lapas darbību un mājas lapas lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem mājas lapas lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar tiem, ir tikai un vienīgi piekritīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijai.